Nam giới sinh năm 1936 là mệnh gì? tuổi con gì? Tuổi đang xem: BÍNH TÝ – NAM MẠNG Sinh năm: 1936 Mệnh: Thủy Giải nghĩa: Nước khe