Tướng bàn chân nói lên vận mệnh của một con người giàu sang hay nghèo khó. Theo các chuyên gia xem tướng thì việc xem nhân tướng của