Nốt ruồi là một  trong những cái không thể thiếu trên cơ thể con người. Và nốt ruồi thì có thể mọc ra bất cứ vị trí nào