Nhiều người tự hỏi tháng 7 có nên kiêng mua vàng hay không? Bởi đây là tháng cô hồn? Hãy cùng lichvannien bàn luận về vấn đề này