Ngày 7/7 âm lịch hàng năm là ngày lễ Thất Tịch, hay còn gọi là Lễ nhân tình của Trung Quốc. Đây là thời khắc suy tôn ái